Årsmøde 2024

Årsmøde i Blåvandshuk Udviklingsråd 

Tema: Nyt Forsvarsforlig – Naturen - Turismen

Kom og mød: SKYOKS leder Major Stig Gunnar Larsen

Skovrider Peder Bach Thøgersen chef for Naturstyrelsen Blåvandshuk

Direktør Destination Vesterhavet Torben Kylling Petersen.

Dato: d. 17. april 2024 kl. 18.00-21.00
Sted: Blåvandshuk Golf Center
Søndertoften 29, Ho, 6857 Blåvand.
Mødet starter med årsmødet jf. vedtægterne.

Indkomne forslag sendes på mail til formanden senest 7 dage før årsmødet.

Blåvandshuk Udviklingsråd er vært med let traktement.
Efter årsmødet og spisning fortsættes med temaet.

Tilmelding senest d. 10. april 2024 til urblaavandshuk@gmail.com