Få penge til dit projekt i din forening

Søg midler !
 
Vores samfund åbner mere op, og vi håber, at det er med til, at der igen kan komme mere liv i vores område.
Vi vil gerne give mulighed for, at jeres forening hurtig kan komme videre i arbejdet med en ide
- derfor har vi valgt at lave en ansøgningsrunde, hvor I får svar senest midt i juni, om jeres ide har modtaget økonomisk støtte fra Udviklingsrådet Blåvandshuk. 
 
Ansøgningsfristen er 31. maj 2021.
Der er 61.000kr til uddeling i 2021. 
Der kan blive åbnet for en ny ansøgningsrunde igen i 2021, såfremt der er flere midler at dele ud af. 
 
Ansøgningskriterier:
  • Ansøgningen skal være foreningsrelateret  
  • Projektet/Arrangementet kommer til at gavne i vores lokalområde 
  • Der skal sendes en kort beskrivelse af projektet
  • Der skal indsendes et overblik over budget for projektet 

    Enkeltpersoner kan ikke søge midler, men er velkommen til at komme med gode ideer, som UR vil tage stilling til, om UR kan gennemføre - eller om UR kan være med til at viderformidle ideen til foreninger, der vil kunne gennemføre ideen. 

Hvis et projekt tilgodeses, sendes en faktura til Udviklingsrådet inden for en 2 års ramme.
Pengene bliver først udbetalt, når projektet/arrangementet er gennemført. 
 
Ansøgninger kan mailes til:
christina@chris-mads.dk
Vi glæder os meget til at læse jeres ansøgning!
Hilsen Blåvandshuk Udviklingsråd