Få penge til dit projekt i din forening

 Søg midler !
 
Så er der igen mulighed for at søge midler til projekter eller arrangementer hos Udviklingsråd Blåvandshuk. Vi vil gerne give mulighed for, at jeres forening hurtig kan komme videre i arbejdet med en ide. Derfor har vi valgt at lave en kort og hurtig ansøgningsrunde, hvor I senest får svar midt i december, om jeres ide har modtaget økonomisk støtte fra Udviklingsrådet Blåvandshuk. 
 
 
 
Ansøgningskriterier:
  • Deadline for ansøgning: 12.november 2023
  • Ansøgningen skal være foreningsrelateret  
  • Projektet/Arrangementet kommer til at gavne i vores lokalområde 
  • Der skal sendes en kort beskrivelse af projektet
  • Der skal indsendes et overblik over budget for projektet 

    Enkeltpersoner kan ikke søge midler, men er velkommen til at komme med gode ideer, som UR vil tage stilling til, om UR kan gennemføre - eller om UR kan være med til at videreformidle ideen til foreninger, der vil kunne gennemføre ideen. 

Hvis et projekt tilgodeses, sendes en faktura til Udviklingsrådet inden for en 2 års ramme.
Pengene bliver først udbetalt, når projektet/arrangementet er gennemført. 
 
Ansøgninger mailes til:
urblaavandshuk@gmail.com
 
Vi glæder os meget til at læse jeres ansøgning!
Hilsen Blåvandshuk Udviklingsråd