Få penge til dit projekt i din forening

Få penge til et projekt i din forening!
 
Har din forening en god idé til en aktivitet, et arrangement eller et projekt,
har I nu mulighed for at ansøge Blåvandshuk Udviklingsråd om støtte. I kan
søge om beløb mellem 500 kr. og 10.000 kr. Vi kan uddele op til 30.000 kr.

Skriv en kort ansøgning (max 1 side) med følgende information:
Foreningens navn
Foreningens formand
Navn, telefonnummer og mail på ansøger/kontaktperson

En beskrivelse af, hvad I søger midler til (formål og indhold)
Hvad er målgruppen (medlemmer, turister mv.)
Hvor mange penge I søger om

Vi skal have jeres ansøgning pr mail senest den 1. maj 2019
Ansøgningen sendes til: amslaikjaer@gmail.com

Medlemmerne af Udviklingsrådet uddeler midlerne på et møde i maj. Vi
kontakter foreningerne enkeltvis med besked om uddelingen. Vi forbeholder
os ret til at undlade at uddele midler, samt at tildele færre midler end der er
søgt om.

Alle foreninger i Blåvandshuk Skoledistrikt (gamle Blåvandshuk
Kommune) kan søge om midler. Der kan ikke søges om midler til drift –
udelukkende til ”projekter”. Midlerne skal bruges i 2019, ellers bortfalder
tilsagnet. Det er desuden et krav, at I markedsfører jeres projekt og
Udviklingsrådets bidrag.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på
amslaikjaer@gmail.com

Vi glæder os meget til at læse jeres ansøgning!
Hilsen Blåvandshuk Udviklingsråd

Husk at ved udbetaling af projektbeløb skal der fremsendes kvitteringer til udviklingsrådet, da det skal indgå i UR`s årsregnskab.