Årsmøde 2022

"MØD DE LOKALE POLITIKERE
 
Blåvandshuk Udviklingsråd er talerøret mellem borgere og lokalpolitikere. 
Derfor har vi inviteret de lokale politikere til årsmødet, hvor temaet er
Bæredygtig turismeudvikling og Øget bosætning.
 
Peter Kvistgaard, turismeforsker fra Aalborg Universitet holder oplæg.
 
Dato: 28. april kl. 18.30-21.00
Sted: Ho Kro
 
Blåvandshuk Udviklingsråd er vært med let traktement.
 
Tilmelding senest d. 25. april til urblaavandshuk@gmail.com."
Dagsorden for årsmødet er:
 1. Velkomst ved det nuværende udviklingsråd
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Aflæggelse af beretning af udviklingrådet virke i det forløbne år
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag 
 8. Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk
 9. Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt