Årsmøde 2023

Årsmøde i Udviklingsråd Blåvandshuk den 19.4.2023 kl. 18.30-21.00
 

Kom og deltag i spændende oplæg og paneldiskussion om interessante nye boformer med lokalpolitikere fra Varde byråd.

 

Sted: Koncepthotel, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl

 

1.Velkomst ved det gamle Udviklingsråd

2. valg af dirigent

3.valg af referent.

4.Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forgangne år.

5.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

6.Godkendelse af budget

7.Indkomne forslag

8.Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk.

9.Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen.

10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

11.Eventuelt 

 

Indkomne forslag skal sendes til formanden senest den 12.4.2023 på mail:

nimstaal@mail.dk

Efter årsmødet er Udviklingsrådet vært ved en let buffet.

Herefter oplæg og paneldiskussion om spændende nye boformer med lokalpolitikere fra Varde kommune.

 

Tilmelding til årsmødet skal af hensyn til forplejningen ske på mail til nimstaal@mail.dk senest den 

12.4.2023.

Årsmøde 2023

Årsmøde i Udviklingsråd Blåvandshuk den 19.4.2023 kl. 18.30-21.00

Kom og deltag i spændende oplæg og paneldiskussion om interessante nye boformer med lokalpolitikere fra Varde byråd.

Sted: Koncepthotel, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl

 

1.Velkomst ved det gamle Udviklingsråd.

 

2. valg af dirigent.

Valgt er Erhardt Juul

 

3.valg af referent.

Valgt er Bente Staal

 

4.Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forgangne år.

 

Det nuværende udviklingsråd blev valgt den 28. april 2022 og siden da har vi:

-afholdt 6 interne udviklingsrådsmøder

-deltaget i 3 fælles møder med de andre udviklingsråd, politikere og forskellige forvaltninger.

-derudover har enkelte af os været med på debatmøder i kommunen og deltaget i møde om Waddentide.

Som formand for udviklingsråd Blåvandshuk vil jeg gerne rette en stor tak for samarbejdet med alle udviklingsrødder. 

Vi har altid en konstruktiv og livlig debat og bidrager alle med forskellige vinkler af det at være borger i vores område. Vi har det sidste år været i alt 10 medlemmer fordelt således:

2 fra Vejers

2 fra Ho

2 fra Blåvand

1 fra Vrøgum

2 fra Oksbøl

1 fra fællesudvalget for sommergrundejere.

 

Vi har i det år der er gået valgt at fokusere på uddeling af midler til lokale initiativer og bosætning.

Vi udlodder op til 60.000kr og har her i november 2022 givet tilsagn om 38.000 kr. til gode lokale formål.

1: Vrøgum borgerforening: 10.000kr til mur

2: Blåvand Ho Erhverv: 8000 kr. til Street Music

3: Oksbøl og omegns Jagtforening: 10.000kr til en sportingbane.

6: Samuelsgårdens Venner: 10.000 kr. til koloni

 

Som udviklingsråd deltager vi i flere sammenhænge på tværs af kommunen i forskellige råd og udvalg.

Herunder:

1. Nationalparkrådet, 2-3 årlige møder

2.Naturparkrådet, 2-3 årlige møder

3.Fællesudviklingsrådet, 4-5 årlige møder

4.Brugerrådet i forbindelse med Naturstyrelsen, 2 årlige møder

 

På et af fællesmøderne med de andre udviklingsråd, lokalpolitikere og forvaltningen i Varde Kommune var et af temaerne bosætning og netop dette har vi aften valgt at fokusere mere på.

 

5.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Hans Kristian Pedersen er fraværende og derfor fremlægger Niels Vaseli regnskabet. Ingen kommentarer til dette.

 

6.Godkendelse af budget.

Fremlægges ligeledes af Niels Vaseli. Ingen kommentarer hertil heller.

 

7.Indkomne forslag.

Ingen.

 

8.Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk.

Oksbøl: Britta Bendix og Tina Hartvig fra Oksbøl By

Vejers: Erik Jørgensen fra Vejers grundejerforening

Vrøgum: Niels Vaseli fra Vrøgum borger og idrætsforening

Blåvand: Marianne Holm fra Blåvand borgerforening

Ho: Bente Staal fra Natur og kultur i Ho

Grundejernes fællesudvalg: Allan Junge

 

9.Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen.

Oksbøl: Anders Rauf Hansen

Vejers: Bruno Lauridsen

Vrøgum: ingen

Blåvand: Anne Marie Lidegaard

Ho: John Skelmose

 

10.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Kim Røjgaard

 

11.Eventuelt

Herefter oplæg og paneldiskussion om spændende nye boformer med lokalpolitikere fra Varde kommune.