Indbydelse til årsmøde

 Indbydelse til årsmøde
 
Mandag d. 6. september kl. 19.00 på DanHostel, Strandvejen 1, 6840 Oksbøl
Tilmelding pr mail til  urblaavandshuk@gmail.com eller pr tlf til Christina Thomsen 28180012 senest d. 1. september
 
Dagsorden for årsmødet er:
 1. Velkomst ved det nuværende udviklingsråd
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Aflæggelse af beretning af udviklingrådet virke i det forløbne år
 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag 
 8. Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk
 9. Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt
 
INFO:
 
Lokalområderne og foreninger udpeger/vælger inden årsmødet deres bestyrelsesmedlemmer.
Der ligger derved en opgave for foreningerne i lokalområderne med at udpegning til Blåvandshuk Udviklingsråd inden årsmødet.
Udpegningen fra foreningerne skal være den nuværende bestyrelse i hænde senest d. 1. september på mail urblaavandshuk@gmail.com
 
Foreningerne skal samarbejde om udpegning, og det er primært foreninger med karakter af borgerforening eller erhvervsforening, der har indflydelse på udpegningen. Det er ikke et krav, at personen, der udpeges, er bestyrelsesmedlem eller menigt medlem i foreningen, men personen repræsenterer lokalområdet og foreningerne og har pligt til at viderformidle information til og fra foreningerne og lokalområderne. 
 
Bestyrelsen består af max 13 medlemmer og ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv. 
Medlemmerne vælges for 1 år af gangen. 
 
Bestyrelsens medlemmer vælges på årsmødet efter følgende kriterier:
 
Vrøgum:
2 personer fra Vrøgum; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vrøgum samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 
Blåvand:
2 personer fra Blåvand; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Blåvand samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 
Vejers:
2 personer fra Vejers; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vejers samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
Ho:
2 personer fra Ho; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Ho samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
Oksbøl: 4 personer fra Oksbøl; herunder 1 person udpeget af 
Oksbølby.dk samt 3 ildsjæle, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
Derudover udpeges 1 medlem fra Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune


 

 

Dagsorden for årsmødet er:
1. Velkomst ved det gamle udviklingsråd
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4.  Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år herunder præsentation af de nye vedtægter
5.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
6. Godkendelse af budget 
7. Indkomne forslag 
8. Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk
9. Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
11. Eventuelt. 
 

Dagsorden årsmødet

ÅRSMØDE I BLÅVANDSHUK UDVIKLINGSRÅD DEN 3.2.2020

 1. Velkomst ved det gamle udviklingsråd. Anne Marie byder velkommen som rådets fungerende formand. Fra rådet er der aLud fra SMne og Peter, Mlstede er Anne Marie, Kaj, Lisa og Bente.

 2. Valg af dirigent; KrisMna fra Ho Kro.

 3. Valg af referent; Bente Staal, fra udviklingsrådet.

 4. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år, herunder præsentaMon af de nye vedtægter.
  Anne Marie aflægger beretning. Blåvandshuk udviklingsråd består af det ”gamle” Blåvandshuk kommune. Udviklingsrådet skal være talerør/bindeled mellem kommunen og borgerne. Udviklingsrådene i Varde kommune inviteres Ml 2 årlige møder med byrådet. Og kan der være med Ml at påvirke byrådsmedlemmerne og kommunen. Udviklingsrådet har en repræsentant i NaMonalparkrådet, NaMonalpark Vadehav og Naturpark Vesterhav. Vi har i udviklingsrådet valgt at ændre i de nye vedtægter så vi allerede nu er klar Ml version 2.0. (se bilag 1).

  Anne Marie fortæller om udviklingsrådets arbejde i 2019. Bl.a. om turen Ml Skallingen for alle børnehavebørnene i Oksbøl og omegn. Midler der er bevilget penge Ml i 2019. (se bilag 2). NaMonalpark Vadehavet vil lave fyrtårne rundt i kanten af vadehavet og i den forbindelse skal der laves et fyrtårn ved Ho havn. Derudover planlægges et kunstværk ved Ho havn. Betalt af Statens Kuns^ond og Varde kommune.

 5. Der har været søgt om penge fra forskellige foreninger i udviklingsrådets område og derudover har vi valgt at give hvert område/by 5000,-kr. Midler der er bevilget penge Ml i 2019. (se bilag 2).

 6. Godkendelse af budget. Ingen kommentarer Ml budget og regnskab, så det godkendes.

 7. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

 8. Udpegning Ml bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk. 1 person fra Vrøgum; Bente Staal. 1 person fra Blåvand; Marianne Holm. 1 person fra Vejers; Anders Møller. 1 person fra Ho; Jeee Pedersen og 1 person fra Oksbøl; Anne Kathrine Lund-Platz. Derudover udpeges 1 medlem fra Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Varde kommune; Allan Junge.

 9. Valg af ildsjæle fra lokalområderne Ml bestyrelsen. 1 person fra Vrøgum, 1 person fra Blåvand, 1 person fra Vejers, 1 person fra Ho og 3 personer fra Oksbøl.

OpsMllede fra Oksbøl; SMne Skjoldhof, Anders Hansen, Regina Nørhave. OpsMllede fra Blåvand; Niels Arne Jessen. OpsMllede Henrik Slot Hansen. OpsMllede fra Vejers; Hans Verner Frandsen. OpsMllet fra Ho, KrisMna Pedersen.

 1. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Kim Røjgaardog Jenny Niebuhr.

 2. Eventuelt.

Tilmelding - skriv antal i kommentarfelt