Indbydelse til årsmøde

I forbindelse med implementeringen af den nye model for udviklingsrådene i Varde Kommune – Udviklingsrådsmodellen 2.0, inviterer vi første gang til Årsmøde i det nye Blåvandshuk Udviklingsråd.
 
Det foregår mandag den 3. februar 2020 kl. 19-21.30 på Blåvand Kro, Horns Bjerge 4, Blåvand. Tilmelding til mødet skal ske til Anne Marie på amslaikjaer@gmail.com eller tlf. 25617025
senest den 27/1. Brug evt. nedenstående formular...
 

Dagsorden for årsmødet er:
1. Velkomst ved det gamle udviklingsråd
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4.  Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år herunder præsentation af de nye vedtægter
5.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
6. Godkendelse af budget 
7. Indkomne forslag 
8. Udpegning til bestyrelsen fra foreningerne i Blåvandshuk
9. Valg af ildsjæle fra lokalområderne til bestyrelsen
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
11. Eventuelt. 
 

Tilmelding - skriv antal i kommentarfelt