Velkommen til Udviklingsråd Blaavandshuk

Udviklingsråd Blåvandshuk er den forlængende arm til Varde Kommune og politikerne og er med til at nærdemokratiet sikres, Vi inddrages i store som små dele af udviklingen af lokalområdet og kan også selv tage kontakt til kommunen. 

Udviklingsrådet modtager en del information fra Varde Kommune og inviteres til diverse dialogskabende møder. Blandt andet et årlig møde med byrådet samt 1 årlig møde med Økonomi & Vækst udvalget, Udviklingsrådet deltager også i forskellige arbejdsgrupper som eksempelvis ved åbning/lukning af skoler og børnehaver m.m..Desuden er vi meget inddraget ved udarbejdelse af kommuneplanen, hvor byggegrunde m.m. bliver planlagt og vedtaget.

Udviklingsrådet i Blåvandshuk arbejdsgang er meget præget af online dialog, men afholder dog 4 årlige bestyrelsesmøder. Hvert medlem har sit lokale netværk og anvender det i arbejdet samt inddrager ofte andre lokale ved problemstllinger på et givent område.

Udviklingsråd Blåvandshuk får et mindre beløb til administration samt ca. Kr. 61.000.00 årlig til borgerinddragende virksomhed, Beløbet er igennem de senest år uddelt til at hjælpe god lokal initiativer på vej. 

De valgte medlemmer af URB er alle meget aktive i deres repræsentative lokalområder og står altid til rådighed med sin viden. Husk at vores viden er jeres viden og jeres viden er vores, så tag gerne fat i os, hvis noget kan gøres og klares anderledes.

Varde Kommunes ni lokale udviklingsråd skal styrke nærdemokratiet, og kommunen er i dag i front på dette felt.

 

De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger uanset hvor i den geografisk store kommune man befinder sig.

Udviklingsrådene skal samarbejde om udviklingen af endnu mere attraktive lokalsamfund for derigennem at styrke helheden. Udviklingsrådene skal blandt andet ved hjælp af dit engagement og dine ideer være en åben platform for idéudveksling, nærdemokrati, dialog og samhørighed for hele kommunen.

 

Opgaver

Udviklingsrådenes har mange forskellige opgaver alle med samme mål: at udvikle lokalområderne på god og spændende vis og derigennem styrke hele kommunen. Udviklingsrådene samarbejder med Varde Kommune og har valgt at give dem officiel status som høringsberettigede i lokale anliggender, ligesom de formelt er indblandet i den kommunale planstrategi i Varde Kommune.