UdviklingsRåd Blåvandshuk`s sammensætning 2024-2025

Formand

Niels Vaseli Mygind

Tlf. 20 91 08 51

nvaseli@bbsyd.dk

Repræsenterer Vrøgum

Næstformand

John Skelmose Jensen

Tlf. 21596519 
John.skelmose.jensen@gmail.com

Repræsenterer Ho

Kasserer

Hans Kristian L Pedersen

Tlf. 20227577

sparvejersstrand@gmail.com
 
Repræsenterer Vejers

Bestyrelsesmedlem

Bruno Lauridsen
Tlf.  41415430
bruno.lauridsen@hotmail.com

Repræsenterer Vejers

Bestyrelsesmedlem

Bente Rasmussen

Tlf. 20675125
br@farmmer.dk
 
Repræsenterer Ho

Bestyrelsesmedlem

Lise Thøisen

Tlf. 20464115
lith@privat.dk
 
Repræsenterer Blåvand

Bestyrelsesmedlem

Majbritt Løvschall

Tlf. 23361837
bogholderi@oksbolby.dk
 
Repræsenterer Oksbøl

Bestyrelsesmedlem

Allan Junge

 

Tlf. 40 53 97 56

allanjunge@outlook.dk

 

Repræsenterer  Fællesudvalget for sommerhus grundejerforeninger i Varde kommune.