UdviklingsRåd Blåvandshuk`s sammensætning 2018 - 2021

Formand

Anne Marie Slaikjær
Hovej 38, Ho
6857  Blåvand
Tlf. 25617025

amslaikjaer@gmail.com

Repræsenterer Ho

 

Bestyrelsesmedlem

Peter Nielsen
Lokesvej 7
6840  Oksbøl
Tlf. 51903725

urblaavandshuk@gmail.com

Repræsenterer Oksbøl

Kasserer

Ole Diget Jensen
Thorsvej 63
6840  Oksbøl
Tlf. 40294535

odj@j-k-as.dk

Repræsenterer Oksbøl

 

Bestyrelsesmedlem

Stine Skjoldhof Willadsen
Østparken 28
6840  Oksbøl
Tlf. 50731996

mswilladsen@icloud.com

Repræsenterer Oksbøl

 

Bestyrelsesmedlem

Flemming Knudsen
Baunehøjvej , Vrøgum
6840  Oksbøl
vrogum@icloud.dk

Repræsenterer  Vrøgum

Bestyrelsesmedlem

Kaj Himmelstrup
​Vestparken 81
6840  Oksbøl
Tlf. 40153881
oksbol@live.dk

Repræsenterer Oksbøl

 

Bestyrelsesmedlem


Lissa Skjellerup
Vejers Havvej 72
6853  Vejers Strand
Tlf. 20555806

strand@strand-galleriet.dk

Repræsenterer Vejers

 

Bestyrelsesmedlem

Bente Staal
Stationsvej 5, Vrøgum
6840  Oksbøl
Tlf. 22287861

nimstaal@mail.dk

Repræsenterer Vrøgum

Vakant

Repræsentant Blåvand