Om URB

Nuværende medlemmer i udviklingsråd, se her,  er valgt på årsmødet i februar 2020.

Medlemmer er valgt for 1 år af gangen.

Der er valgt 2 personer fra Vrøgum, 4 personer fra Oksbøl, 2 personer fra Blåvand, 2 personer fra Vejers, 2 personer fra Ho samt 1 person fra Fælles udvalget for sommerhusgrundejerforeningerne. 
Står i foran en problemstilling eller vil i lave et tiltag kan udviklingsrådet muligvis bidrage med viden og sit netværk ind  blandt kommunes vægge.
Dog involverer rådet sig ikke i personlige problemstilling, men kun i sager som har betydninger for flere personer og lokalsamfundet. 
I er altid velkommen til at kontakte rådets medlemmer for en dialog.
 
Udviklingsrådene i Varde Kommune er et bindeled mellem borgerne og Byrådet. 
Udviklingsrådet inviteres bla med til 2 årlige møder med Byrådet.
Derudover deltager udviklingsrådet i møder i FUR, som er fælles udvalget for alle udviklingsråd i Varde Kommune. 
Udviklingsrådet modtager løbende information fra Varde Kommune, som rådet sender videre til foreninger i Blåvandshuk.
Hvis du er med i en forening, som ikke modtager information fra Udviklingsrådet, så ta’ endelig fat i os. 
 
Udviklingsrådet får hvert år økonomiske midler fra Varde Kommune.
I 2022 har Udviklingsrådet Blåvandshuk 61.000 kr, som der deles ud til områdets foreninger.
 
Så har du en idé, så send os en ansøgning inden (dato kommer)

 

Se kriterierne for at kunne ansøge her

 

 

 

 

"URB`s rådsmedlemmer" er alle meget aktive i deres lokalområde og faktisk en videnbank på mange område, som står til borgernes rådighed"

Lise Engel

URB`S søger rådsmedlem fra Blåvandsområdet. Kom nu og være med til at forme fremtidens lokalsamfund - det giver god mening at deltage, Kom så frisk Blaavandshuk...

Beskrivelse af sammensætningen af bestyrelsen for Blåvandshuk Udviklingsråd:

Beskrivelse af sammensætningen af bestyrelsen for Blåvandshuk Udviklingsråd: 

”2 personer fra Vrøgum; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vrøgum samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
 

2 personer fra Blåvand; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Blåvand samt 1 ildsjæl, som vælges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 

2 personer fra Vejers; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Vejers samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
 

2 personer fra Ho; herunder 1 person udpeget i fællesskab af foreningerne i Ho samt 1 ildsjæl, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer
 

4 personer fra Oksbøl; herunder 1 person udpeget af Oksbølby.dk samt 3 ildsjæle, som udpeges på årsmødet af de fremmødte medlemmer 

Derudover udpeges 1 medlem fra Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeninger i Varde Kommune. Lokalområderne og foreninger udpeger/vælger inden årsmødet deres bestyrelsesmedlemmer.”